Naše laboratoř v Praze 9 Letňanech patří ke špičkovým klinickým laboratořím v ČR, je srovnatelá s jinými předními pracovišti v Evropě. Cílem je poskytovat komplexní analýzu krve v oblasti biochemie a imunologie. Jsme vybaveni nejen moderní technikou, ale zejména naše kvalita práce spočívá v odvedené práci našich 14 odborníků. Provádíme všechny možné odběry krve a Vaši krev analyzujeme do posledního detailu. To vše je Immuno-flow laboratoř Praha.

Moderní lékařská biochemie propojuje znalosti medicíny, biologie a dalších oborů. Jedná se o elmi perspektivní odvětví v medicíně. Analýza krve, nejen krevního obrazu, vyžaduje specializovanou laboratoř a tým expertů nejen z hematologie. Jednou z nich je Immuno-flow, špičková biochemická a imunologická laboratoř Praha. Nabízí celou škálu krevních testů, počínaje základním obrazem, přes biochemickou analýzu až po alergologické testy imunity. Zde se provádí vyšetření pro buněčnou i humorální imunitu. Je špičkovým pracovištěm nejen ve srovnání v Praze, může se rovnocenně měřit s podobnými laboratořemi v Evropě.

Immuno-flow laboratoř Praha je špičkou mezi specializovanými pracovišti klinické hematologie a imunologie. Nespecializuje se však na jednu oblast, ba naopak poskytuje komplexní analýzu krve a moči. Základem je krevní obraz a jeho analýza, tedy složení krve (krvinky, destičky, jejich počet, objem, atd.). Jde však mnohem dále a zajišťuje kromě vyšetření biochemie také specializovaná vyšetření imunologická a alergologická. Pracuje zde 14 odborníků, lékařů z oboru hematologie a příbuzných oborů. V roce 2011 získalo pracoviště akreditaci na dalších 5 let, což dokazuje odbornost a kvalitu pracoviště.

Patříme mezi špičková pracoviště komplexní klinické biochemie a imunologie. Jsme držiteli pětileté akreditace v oboru klinické imunologie a alergologie. Specializujeme se na nejmodernější hematologickou analýzu a také analýzu moči. Kromě základní biochemie krevního obrazu provádíme i mnohé další analýzy krve, včetně vyšetření na alergie, buněčné a humorální imunity a rovněž detekce protilátek a autoprotilátek. Tak se můžeme představit – Immuno-flow, biochemická laboratoř Praha.

Klinická biochemie je velmi perspektivní a potřebný obor. Zabývá se detailním rozborem krve či moči. Právě z rozboru krve (tzv. krevního obrazu) lze stanovit nejrůznější symptomy patologií. Základem pro vyšetření jsou odběry krve, případně moči. Kromě běžného krevního obrazu Immuno-flow laboratoř Praha poskytuje také komplexní analýzu imunologie, včetně alergologických testů včetně specifického IgE imunoglobulinu. Nabízíme špičkovou kvalitu od profesionálního týmu lékařů, která je podložena dosaženou akreditací. To zaručuje, že naše práce splňuje požadované ČSN EN ISO normy. Získali jsme pětiletou akreditaci od roku 2011 do 2016.

Jedno z nejmodernějších pracovišť pro kompletní analýzu krve a moči. Zajišťujeme biochemický i imunologický rozbor krve, případně moči. Patříme k pracovištím s nejmodernější technikou a náš tým je tvořen více jak desítkou špičkových lékařů. Jsme vlastníky akreditace dle norem ČSN EN ISO. Tak se Vám může představit pracoviště Immuno-flow laboratoř Praha.

Mnoho problémů lze vystopovat z podrobného vyšetření krve, kterému se říká krevní obraz. Immuno-flow laboratoř Praha nabízí daleko více. Specializuje se na odborná vyšetření krve a celé imunity lidského těla. Používáme ty nejmodernější techniky ke kompletnímu biochemickému a imunologickému rozboru. Kvalita naši práci byla oceněna také akreditací dle norem ČSN EN ISO. Patříme k jedněm k nejprestižnějším laboratořím pro kompletní hematologickou analýzu. Jsem 14členným týmem lékařům, předních odborníků ve svém oboru a poskytujeme nejen laboratorní práci, ale také konzultace.

V Praze patří k jedněm ze špičkových biochemických laboratoří. Immuno-flow laboratoř Praha provádí kompletní biochemické a immunologické vyšetření. Kromě běžných odběrů krve nabízí kompletní analýzu krevního obrazu a dalších histologických a hematologických vyšetření. Laboratoř patří technicky k nejvyspělejším pracovištím a je součástí centra Immunoflow, s.r.o. Pracoviště je držitelem osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO.

Immuno-flow laboratoř Praha nabídne mnohem více než běžnou analýzu krevního obrazu. Laboratoř je zaměřena na kompletní testy krve, analýzu buněčné imunity i například analýzu protilátek a autoprotilátek. Je špičkovým pracovištěm provádějící odběry krve a komplexní analýzu biochemickou a imunologickou. Shledané vyšetření je předpokladem pro další diagnostiku pacientu. Immuno-flow laboratoř Praha je smluvním partnerem několika zdravotních pojišťoven působících v ČR, včetně VZP či Vojenské ZP. Naším cílem je poskytovat profesionální práci a díky týmu expertů jsme dosáhli na certifikaci akreditace od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Akreditace je v souladu s ČSN EN ISO a značí vysokou kvalitu odváděné práce.

Laboratoř Praha Immuno-flow je jednou z předních vysoce špičkových laboratoří, která zajišťuje komplexní krevní rozbor a další biochemickou analýzu. Pro pacienty jsme schopni provádět běžné odběry krve, vyšetření krevního obrazu, alergologická vyšetření, vyšetření na protilátky a další specializovaná laboratorní vyšetření oboru hematologie a histologie. Nabízí kompletní vyšetření biochemie i immunologie.

Kontakt

Tel.: 286 923 150

Rychnovská 651
199 00 Praha 9 - Letňany
info@immunoflow.cz